Stoppen eID Privacy Firewall

Ga naar [Start] - [Configuratiescherm]

Dubbelklik op [Systeembeheer]

Dubbelklik op [Services]

Dubbelklik op [eID Privacy Service]

Druk op [Stop] en stel de onderstaande eigenschappen in.